صنایع نیرو تهویه امینی

آدرس:

بزرگراه فتح، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، میلاد جنوبی، چهارم غربی، جنب مخابرات، پلاک ۱۵

تلفن:

۰۲۱-۶۵۶۱۱۲۵۹

فروش:

۰۹۱۲-۰۵۷۶۷۹۹

فکس:

۰۲۱-۶۵۶۱۱۲۵۸